HOLLANDA KRAL GÜNÜ ANKARA’DA KUTLANDI

hollanda kral gunu koningsdag 2024 ankara mayatta 25.04.2024
Hollanda Kral günü (Koningsdag) Ankara’da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da katılımı ile gerçekleşen resepsiyonda Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands ve eşi Carmen Wijnans ev sahipliği yaptı. 

Hollanda Büyükelçiliği rezidansında düzenlenen Kral Günü kutlamasında ev sahibi büyükelçi Joep Wijnands konukları karşıladı. Karşılamada kendisine eşi ve elçilik ataşeleri de katıldı. Resepsiyon iki ülke milli marşlarının okunmasıyla başladı. Ardından konuşma yapan Büyükelçi Wijnands, “1924 yılında Dostluk Anlaşması’nın imzalanmasının 100’üncü yıl dönümünü kutluyoruz. İki ülkenin de genlerinde ticaret var. Hollanda, burada faaliyet gösteren 3 binden fazla Hollandalı şirketle bir numaralı doğrudan yatırımcıdır. Geçtiğimiz yıl Türkiye’yi sarsan depremler sonrasında Kral Günü kutlamamızı iptal etmiş, onun yerine Kahramanmaraş’ta Lale Eğitim Merkezi’nin açılışını yapmıştık. Hollanda-Türkiye dostluğu sonsuza kadar sürsün” diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ise, ”İki ülke arasında çok güçlü köprüler var. Türkiye ile Hollanda arasındaki ticaret hacmi 5,5 kat artmıştır. Bu oldukça büyük bir sıçrama ve 12,5 milyar ABD dolarına ulaştı. Hollandalı dostlarımızın biraz daha yapıcı ve liderlik rolü oynamasını umduğumuz bir alan da Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileridir. Hollandalı dostlarımız burada daha  güçlü bir rol oynayacaklardır.” ifadelerini kullandı. 

Konuşmaların ardından Büyükelçi konukların arasına katılarak onlarla birlikte vakit geçirdi. Davetlilere ikramlar yapılması için kurulan büfelerde Hollanda ve Türkiye’ye özgü lezzetler ikram edildi. 

Hollanda Kralı Alexander 2013 yılında Annesi Kraliçe Beatrix’in feragatiyle tahta geçti. Daha önceleri Kraliçe Beatrix’in doğum gününde kutlanan Koninginnedag (kraliçe günü) Willem Alexander’in tahta geçmesiyle, yeni kralın doğum günü  olan 27 nisan’da Koningsdag (kral günü) olarak kutlanmaya başlandı. 

Hollanda Kralı willem Alexander Hollanda Kraliyet Havayolları’nda pilotluk da yapıyor. 24.11.2018’de KLM Havayolları’nın KLM1613 sayılı uçuşunda Amsterdam’dan İstanbul’a gelen Boeing 737-700 tipi uçağın ikinci pilotu Kral willem Alexander olmuştu. İstanbul’a yolcuları indiren Alexander dönüşte de 2. pilot olarak yer aldı. Kral Willem Alexander’in 1985 yılından beri pilotluk lisansı bulunuyor.


THE KING’S DAY CELEBRATED IN ANKARA
The King’s Day (Koningsday) of the Netherlands was celebrated with a reception held in Ankara. The reception, attended by Minister of Treasury and Finance Mehmet Şimşek and Mayor of Ankara Mansur Yavaş, was hosted by the Ambassador of the Netherlands to Ankara, Joep Wijnands, and his wife, Carmen Wijnands.

Ambassador Joep Wijnands welcomed the guests at the residence of the Dutch Embassy for the King’s Day celebration. He was joined by his wife and embassy attachés during the reception. The event commenced with the playing of the national anthems of both countries. Ambassador Wijnands then addressed the attendees, stating, “We are celebrating the 100th anniversary of the signing of the Friendship Treaty in 1924. Trade is in the genes of both countries. With more than 3,000 Dutch companies operating here, the Netherlands is the number one direct investor. Last year, following the earthquakes that shook Turkey, we canceled our King’s Day celebration and instead inaugurated the Lale Education Center in Kahramanmaraş. May the friendship between the Netherlands and Turkey last forever.”

Minister of Treasury and Finance Şimşek remarked, “There are very strong bridges between our two countries. The trade volume between Turkey and the Netherlands has increased by 5.5 times, reaching a significant leap of 12.5 billion US dollars. One area where we hope our Dutch friends will play a more constructive and leadership role is in Turkey-European Union (EU) relations. Our Dutch friends will play a stronger role here.”

Following the speeches, the Ambassador mingled with the guests. Buffets offering Dutch and Turkish delicacies were set up to treat the attendees.

King Willem-Alexander of the Netherlands ascended to the throne in 2013 following the abdication of his mother, Queen Beatrix. With Willem-Alexander’s accession, the celebration shifted from Queen’s Day (Koninginnedag) to King’s Day (Koningsdag) on April 27, the new king’s birthday.

King Willem-Alexander also serves as a pilot for KLM Royal Dutch Airlines. On November 24, 2018, during the KLM1613 flight from Amsterdam to Istanbul, he acted as the co-pilot of the Boeing 737-700 aircraft. After landing the passengers in Istanbul, King Willem-Alexander participated as the co-pilot on the return flight. He has held a pilot’s license since 1985.


KONINGSDAG GEVIERD IN ANKARA
Koningsdag van Nederland werd gevierd met een receptie in Ankara. De receptie, bijgewoond door Minister van Financiën en Schatkist Mehmet Şimşek en Burgemeester van Ankara Mansur Yavaş, werd gehost door de Ambassadeur van Nederland in Ankara, Joep Wijnands, en zijn vrouw, Carmen Wijnands.

Ambassadeur Joep Wijnands verwelkomde de gasten in de residentie van de Nederlandse ambassade voor de viering van Koningsdag. Hij werd vergezeld door zijn vrouw en ambassade attachés tijdens de receptie. Het evenement begon met het spelen van de nationale volksliederen van beide landen. Ambassadeur Wijnands sprak vervolgens de aanwezigen toe: “We vieren het 100-jarig jubileum van de ondertekening van het Verdrag van Vriendschap in 1924. Handel zit in het DNA van beide landen. Met meer dan 3.000 Nederlandse bedrijven die hier actief zijn, is Nederland de grootste directe investeerder. Vorig jaar, na de aardbevingen die Turkije troffen, hebben we onze viering van Koningsdag geannuleerd en in plaats daarvan het Lale Education Center in Kahramanmaraş ingehuldigd. Moge de vriendschap tussen Nederland en Turkije eeuwig duren.”

Minister van Financiën en Schatkist Şimşek merkte op: “Er zijn zeer sterke bruggen tussen onze twee landen. De handelsvolume tussen Turkije en Nederland is met 5,5 keer toegenomen, met een significante sprong van 12,5 miljard Amerikaanse dollars. Een gebied waar we hopen dat onze Nederlandse vrienden een meer constructieve en leidende rol zullen spelen, is in de betrekkingen tussen Turkije en de Europese Unie (EU). Onze Nederlandse vrienden zullen hier een sterkere rol spelen.”

Na de toespraken mengde de ambassadeur zich onder de gasten. Buffetten met Nederlandse en Turkse lekkernijen werden opgezet om de aanwezigen te trakteren.

Koning Willem-Alexander van Nederland besteeg de troon in 2013 na de troonsafstand van zijn moeder, Koningin Beatrix. Met de toetreding van Willem-Alexander verplaatste de viering zich van Koninginnedag naar Koningsdag op 27 april, de verjaardag van de nieuwe koning.

Koning Willem-Alexander dient ook als piloot voor KLM Royal Dutch Airlines. Op 24 november 2018, tijdens de vlucht KLM1613 van Amsterdam naar Istanbul, fungeerde hij als copiloot van het Boeing 737-700-vliegtuig. Na de passagiers in Istanbul te hebben afgezet, nam Koning Willem-Alexander deel als copiloot op de terugvlucht. Hij heeft sinds 1985 een vliegbrevet.