MERKEZ BANKASI SANAT KOLEKSiYONU SERGiLENiYOR

Turkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasi Sanat Koleksiyonu Cermodern sergi copyTürkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Sanat Koleksiyonu 6 Mayıs ve 31 Temmuz 2016 tarihleri arasında sanatseverlerle buluşuyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sanat Koleksiyonu, Prof. Dr. Kıymet Giray’ın küratörlüğünü üstlendiği 70 eserden oluşan bir seçkiyle ülkemizde çağdaşlaşma ve çağdaş sanat bilincinin gösterilmesi yanında sanat tarihi kuramları doğrultusunda resim sanatımızın dönemleri, sanatçıların kuşakları ve sanat hareketleri içindeki yerini, yapıldıkları dönemin özelliklerini ve sanatçısının sanat yaşamı içindeki konumunu gözler önüne sermektedir.
Özellikle yurtdışı sergilerinde Türkiye kültürünü yansıtması açısından övgüyle izlenen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Sanat Koleksiyonu’na da özel bir vurgu yapan Giray, “Sanat eseri koleksiyonu yapmak, insanı tanımak, yaşamın gizini çözebilmektir. Çünkü sanat, insanın varlığının anlamını kavramak, var olmanın erdemini belirleyerek vurgulamak, yaşanan dönemler ve geçmiş ile gelecek üzerinde analitik bir çözümleme yapabilmektir.”
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sanat Koleksiyonu’ndan Başyapıtlar sergisi, sanat tarihi kuramlarına göre değerlendirildiğinde, 19. yüzyılın son yarısından başlayan romantizm ve realist romantizm etkilerini yüklenen sanatçıların yapıtlarıyla başlamaktadır. Modernizm arayışlarının örnekleri, empresyonizmi Paris’in müzeleri ve sergilerinden gözlemleyerek, inceleyerek kendi biçemlerine kazandıran sanatçıların eserleriyle sergide yer almaktadır.  Hofmann etkisi figüratif ekspresyonlar, modernizmin kavranma çizgisini belirleyen örnekler, Türk resminin bu dönemine tanıklık eder. Modernizmi kübizm olarak algılayan sanatçıların soyut yorumlara evrilen düşüncelerinin örnekleri de bu koleksiyonda incelenebilir. Ancak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Sanat Koleksiyonu’nu uluslararası bir değere taşıyan en önemli sanat eserleri 1950 sonrası Türk resim sanatının tarihini yazan sanatçıların başyapıtlarından oluşmaktadır. Bu dönem ve başyapıtlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sanat Koleksiyonu’nun uluslararası sergilerde de büyük bir merak ve hayranlıkla izlenmesini sağlamaktadır.